Menu Zamknij

Administratorem Twoich danych jest Firma Wielobranżowa COMO z siedzibą w Żurawiu, ul. Lipnicka 74, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 573-100-84-21, REGON: 241411050.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@chatapodzurawiemnajurze.pl.

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: :Ochrona danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 42-253 Żuraw, ul. Lipnicka 74.

Regulamin Chata pod Żurawiem na Jurze 2019 rok.